Konkurs „OZE w obiektywie studentów IŚ” pod patronatem Naszego Instytutu
Jury konkursu w składzie: dr inż. Beata Malczewska, dr inż. Robert Głowski, pan Sławomir Nowak, mgr inż. Maciej Gruszczyński, mgr inż. Jan Błotnicki, mgr inż. Paweł Tomczyk, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWroceniło 50 nadesłanych prac. Kluczem do oceny były treści przedmiotu „Podstawy wykorzystania energii odnawialnej” realizowanej przez Zespół Mirosław Wiatkowski, Beata Malczewska i Robert Głowski na III roku kierunku Inżynieria Środowiska.
I miejsce Marta Serenda
II miejsce Natalia Szwender
III miejsce Kinga Marek, Patryk Jaskółowski i Kamila Stachów.
Wyróżnienia zostały przyznane studentkom: Annie Piaseckiej, Katarzynie Wańdoch i Klaudii Krajewskiej.
Zwycięzcom gratulujemy! Autorom wszystkich nadesłanych zdjęć dziękujemy!


Marta Serenda, Legnica


Natalia Szwender, Żerniki Wielkie


Kinga Marek, Gać


Patryk Jaskółowski, Pilchowice


Kamila Stachów, Nysa


Anna Piasecka, Pągów


Katarzyna Wandoch, Jasna Góra


Klaudia Krajewska, Zgorzelec
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579