Profesor Tomasz Tymiński i dr inż. Maciej Gruszczyński w RPA
Partnerem był Cape Peninsula University of Technology (CPUT) oraz firma badawczo-projektowa Peterson&Cooke. Stałym przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji T&S jest prof. Jerzy Sobota. W czasie konferencji w dniach 24-27.09.2019 autorzy z 20 krajów: Australia, USA, Szwecja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Rosja, Polska, RPA, Indie, Holandia, Chiny, Norwegia, Ukraina, Bułgaria, Izrael, Włochy, Austria, Niemcy, Zambia i Kanada przedstawili 43 referaty.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579