Instytut Inżynierii Środowiska współorganizatorem Seminarium „20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego Mściwojów”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu reprezentowały władze: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i prof. dr hab. inż. Bernard Kontny dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
Seminarium otworzyli Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., którzy przedstawili zaproszonych gości oraz problematykę seminarium.
Więcej wiadomości na stronie http://www.aqua.up.wroc.pl/

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579