Wizyta w Instytucie Chemii Wody Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
Tematem przewodnim było zaprezentowanie możliwości przyszłej współpracy obu jednostek badawczych w zakresie badań chemii wody oraz inżynierii środowiska. Podczas spotkania dla 15 pracowników i doktorantów Instytutu Chemii Wody dr inż. Edyta Łyczkowska-Widłak przedstawiła wyniki badań, które zrealizowała w Dreźnie w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. w ramach programu „PROM” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Badania te były częścią projektu badawczego realizowanego przez naukowców z Drezna pt. „Development and testing of catalytic processes for the sustainable reduction of inorganic chloramines in the swimming pool water cycle” (KatAmin). Dr inż. Paweł Lochyński oraz mgr inż. Sylwia Charazińska przedstawili zaplecze badawcze, projekty oraz kierunki badań realizowane na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr, jak również zaprosili doktorantów z Drezna do realizowania badań we Wrocławiu.
Naukowcy z TU Dresden są otwarci na dalszą współpracę szczególnie w zakresie aktualnie realizowanych projektów badawczych tj.: Removal of cloramines, Microplastic from textiles, Tracing back pharmaceutical residues, Decentralised grey water treatment Vietnam, Biomolekule-Corona of nanoparticles, In vitro Bioaccumulation, Hydrogen storage and transportation, Environmental behaviour of pharmaceuticals. Więcej informacji o projektach realizowanych w Instytucie Chemii Wody, Technische Universität Dresden, znaleźć można na stronie: https://tu-dresden.de/bu/umwelt/hydro/ifw/forschung/aktuelle-forschungsprojekte_bilder.

Hala technologiczna, Institut für Wasserchemie, Technische Universität Dresden
Od lewej: mgr inż. Sylwia Charazińska, dr hab. Thomas Dittmar, mgr Yang Liu, dr inż. Paweł Lochyński, dr inż. Edyta Łyczkowska-Widłak
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579