HYDROMICRO 2019: 20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy


Tematyka konferencji dotyczyła szeroko pojętych zagadnień z zakresu mikrobiologii wód śródlądowych, podziemnych i morskich, zanieczyszczeń biologicznych w systemach wodnych oraz sanitarno-bakteriologicznych aspektów oczyszczania ścieków. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Inżynierii Środowiska pani dr inż. Magdalena Domańska oraz dr inż. Magdalena Kuśnierz. Z przyjemnością informujemy, że badania zespołu pod przewodnictwem prof. Janusza Łomotowskiego zostały docenione poprzez wyróżnienie prezentacji pani Magdaleny Domańskiej pt. „Diagnozowanie obecności grup mikroorganizmów w osadzie czynnym” oraz przyznanie bonu na zakup odczynników chemicznych.

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579