Międzynarodowa Konferencja Inland Shipping 2019
Tematyka Konferencji dotyczyła: roli żeglugi śródlądowej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, znaczenia żeglugi śródlądowej w wielogałęziowych systemach transportowych oraz łańcuchach dostaw, światowych i europejskich trendów w rozwoju żeglugi śródlądowej (infrastruktura, środki transportu, systemy sterowania), Polskich dróg wodnych jako kluczowych elementów zielonego korytarza Bałtyk – Europa Środkowa i Południowa. Instytut Inżynierii Środowiska UP we Wrocławiu w konferencji Inland Shipping International Conference 2019 reprezentował dr hab. inż. Robert Kasperek, który wygłosił referat „Wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzeki Odry na głębokości żeglugowe”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki z ośrodków akademickich zajmujących się żeglugą śródlądową i morską tj. ze Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy i Wrocławia, jak i praktyki, administracji państwowej i samorządowej, m.in. dyrektor Monika Niemiec-Butrym, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ, dr inż. Piotr Durajczyk, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Przemysław Daca – Prezes Zarządu PGW Wody Polskie i dr inż. Krzysztof Woś z-ca prezesa PG Wody Polskie, dr Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Justyna Relisko-Rybak ZMPSiŚ SA, ZMP Gdańsk SA, Robert Goc ze Śląskiego Centrum Logistyki SA. Łącznie w ramach 7 sesji naukowych wygłoszono 23 referaty dotyczące roli żeglugi śródlądowej w europejskiej i krajowej polityce rozwoju oraz jej roli w systemach gospodarki wodnej, w systemach transportowych, niskoemisyjności i rozwoju regionów.Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579