Dr inż. Magdalena Domańska i dr hab. inż. Robert Kasperek wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Górniczej
Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź. Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące: nietechnologicznych wyzwań związanych z waloryzacją surowców europejskich, korzyści, jakie niesie dla górnictwa współpraca transgraniczna, międzynarodowych zagrożeń wynikających z agendy „Made in China 2025” oraz roli innowacji w branży surowcowej. Konferencja Górnicza skierowana była do zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką górniczą i surowcową, m.in.: reprezentantów administracji samorządowej i branżowej, instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny, przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych. Wydarzenie było okazją do podsumowania efektów projektu REMIX, w którym bierze udział 10 partnerów z 9 krajów: Austrii, Czech, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii reprezentujących zarówno regiony, jak i środowiska akademickie zaangażowane w rozwój górnictwa i branży surowcowej.
Wygłoszono 10 referatów w ramach trzech sesji:
Sesja 1: Jakie wyzwania stoją przed branżą surowcową w Europie – spojrzenie z różnych perspektyw – referenci z Niemiec, Tajwanu, Finlandii, Hiszpanii i Portugalii.
Sesja 2: Czy górnictwo w Europie jest inteligentne i zielone – innowacje generujące rozwój: referenci z Austrii, Polski i Hiszpanii.
Sesja 3: Obecna sytuacja i przyszłość regionów zaangażowanych w projekt REMIX.Dr inż. Magdalena Domańska i dr hab. inż. Robert Kasperek podczas konferencji
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579