Przedstawiciele Instytutu Inżynierii Środowiska wśród uczestników Szkoły „Współczesne zagadnienia hydrologii”
W dniach 12-17 maja 2019 r., w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie k/Warszawy już po raz 47 odbyła się Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii”. Jej organizatorem są: Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Niezmienna od lat formuła Szkoły skierowana jest głównie do osób prowadzących zajęcia z hydrologii na uczelniach wyższych oraz hydrologów zatrudnionych w instytutach badawczych i biurach projektowych. Głównym celem corocznej Szkoły jest zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami badań współczesnej hydrologii w aspekcie programów nauczania, prac badawczych oraz wdrożeń w gospodarce wodnej.
W tegorocznej edycji Szkoły udział wzięły łącznie 43 osoby, reprezentujące 19 ośrodków naukowych i firm zewnętrznych, a wśród nich przedstawiciele Instytutu Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Laura Radczuk, dr inż. Joanna Markowska, dr inż. Radosław Stodolak oraz doktorant mgr inż. Paweł Tomczyk.
Podczas Szkoły zostało wygłoszonych 5 wykładów z zakresu zastosowania hydrologii w inżynierii środowiska, zarządzania ryzykiem związanym z wodą, stosowania modeli hydrologicznych w świetle hydromechaniki i metod numerycznych, hydrologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, zasobów wodnych Tatr Polskich oraz rezyliencji względem ryzyka powodziowego, jako elementu wspierającego przygotowanie zarządzania kryzysem powodziowym. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni m.in. prof. Zbigniew Kundzewicz z PAN Poznań, prof. Romuald Szymkiewicz z Politechniki Gdańskiej, prof. Stanisław Czaja z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Mirosław Żelazny z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Marek Erlich z ARTELIA Eau et Environnement, Grenoble, France. Wśród wykładowców znalazł się również prof. Y. Jun Xu z Louisiana State University, który wygłosił referat pt. „Powodzie i rumowisko rzeki Missisipi”.
W ramach Szkoły odbyły się również warsztaty z tworzenia bilansów wodnogospodarczych, które poprowadzili dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska oraz dr inż. Sylwester Tyszewski.
Szkoła Hydrologii poprzez swoją 47-letnią tradycję i idee jakie niesie, stanowi trwały wkład w kreowanie relacji pomiędzy teorią a praktyką, wyznaczając standardy badań, nauczania i praktycznego podejścia do zagadnień związanych z hydrologią i gospodarką wodną. Kolejną 48. edycję Szkoły Hydrologii zaplanowano na 11-15 maja 2020 r.

Uczestnicy 47 Szkoły Hydrologii

Wykład prof. Z. Kundzewicza
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579