Dr hab. inż. Robert Kasperek uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim z okazji Roku Odry 2019
Spotkanie odbyło się w Sali Sejmiku Dolnośląskiego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a gości powitał Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Udział wzięli przedstawiciele instytucji państw nadodrzańskich z Polski, Czech i Niemiec: przedstawiciele Saksonii-Anhalt i Brandenburgii, reprezentanci Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, posłowie i senatorowie oraz uczelni, administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych. Mowy powitalne wygłosili Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, senator RP Jerzy Wcisła – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych (obu izb sejmu i senatu), posłanka RP Ewa Szymańska członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Wręczono Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego Dolnoślązakom działającym na rzecz żeglugi śródlądowej na Odrze. Złote Odznaki otrzymali: Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas oraz mgr inż. Joanna Przybyszewska, specjalistka w branży hydrotechnicznej i zasłużony samorządowiec. Srebrnymi odznakami zostali uhonorowani: Lubieniecki, Chmielewski J., Tomaszewski W. z UP we Wrocławiu, Bartoszko, Fomfara, J., krieba Z., Miłkowski M., Onderko J., Podgórski A. Okolicznościowe wystąpienia nt. Żeglugi śródlądowej w państwach nadodrzańskich wygłosili: Przemysław Żukowski Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMIŻŚ (RP); Thomas Webel Minister Rozwoju Regionalnego i Transportu (Niemcy) - Saksonia Anhalt; Ing. Miroslav Zůra specjalista d/s inwestycji z Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej. Ciekawe referaty naukowe dotyczące dróg wodnych i żeglugi w Polsce, Niemczech i Czechach wygłosili: „Protokół z dnia 7 lipca 1819 r.” – Referent z Niemiec i Polski - Robert Radzimanowski Izba Przemysłowo-Handlowa z Frankfurtu i Jan Pyś dyrektor Urzędu Żeglugi śródlądowej we Wrocławiu; „Aktualne inwestycje i plany modernizacji Odry” – Polska Bartłomiej Pietruszewski Zastępca Dyrektora ds. powodzi i Szuszy – Wody Polskie RZGW Wrocław; „Rola Odry w połączeniu Dunaj-Odra-Łaba” – Czechy Peter Forman Radca Prezydenta Republiki Czeskiej.


Fot. 1. Powitanie gości i rozpoczęcie obrad Międzynarodowego Sympozjum Odrzańskiego z okazji Roku Odry 2019 przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha


Fot. 2. Przemówienie senatora RP Jerzego Wcisła przewodniczącego Parlamentarnego (Sejmu i Senatu RP) Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych w Polsce


Fot. 3. Przemówienie posłanki RP Ewy Szymańskiej członkini Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


Fot. 4. Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Fot. 5. Wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego Dolnoślązakom działającym na rzecz żeglugi śródlądowej na Odrze


Fot. 6. Przemysław Żukowski Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMIŻŚ (RP)


Fot. 7. Thomas Webel Minister Rozwoju Regionalnego i Transportu (Niemcy) - Saksonia Anhalt


Fot. 8. Ing. Miroslav Zůra specjalista d/s inwestycji z Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej

Autorem zdjęć jest Robert Kasperek.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579