W Instytucie Inżynierii Środowiska realizujemy trzy duże projekty
  • Projekt „Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”, którego celem jest opracowanie nowej generacji produktów Hydrobox. Będą one efektem przeprowadzenia multidyscyplinarnych badań przemysłowych i rozwojowych w obszarze kluczowych krajowych specjalizacji. Nowa generacja produktów będzie obejmowała: wersję biodegradowalną, wersję zawierającą substancje nawozowe i nośniki biologicznych środków ochrony roślin. Produkty dostosowane będą do aplikacji na terenach o szczególnie niekorzystnych warunkach siedliskowych, pozwolą na oszczędzanie wody używanej do nawodnień oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa budowli ziemnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, w znaczący sposób zmieni rynek kondycjonerów doglebowych. Projekt finansowany jest w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Krzysztof Lejcuś.
  • Projekt „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)”, którego celem jest opracowanie nowatorskiego modelu matematycznego, co pozwoli na określenie granicznego zanieczyszczenia kąpieli stosowanych w przemysłowym procesie elektropolerowania stali chromowo-niklowych. Badania realizowane zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej, finansowane są przez NCBiR. Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Lochyński.
  • Projekt „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnej, kompleksowej technologii ochrony i rewitalizacji wody w śródlądowych zbiornikach wodnych. Do celów realizacji projektu wybrano zbiornik Turawa na rzece Mała Panew. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. a koordynatorem naukowym jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579