Warsztaty z modelowania hydraulicznego z użyciem oprogramowania MIKE HYDRO RIVER
Organizatorem szkolenia była firma DHI. Nasz Instytut reprezentowali: dr inż. Radosław Stodolak (koordynator szkolenia), dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw., dr hab. inż. Robert Kasperek, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., dr inż. Robert Głowski i dr inż. Łukasz Gruss.
W szkoleniu brali również udział pracownicy Państwowego Gospodarstwa wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznaniu.
Szkolenie prowadzili eksperci z DHI: Pani mgr inż. Anna Bogusz i Pan dr inż. Marcin Urbański. Praca odbywała się z wykorzystaniem oprogramowania MIKE HYDRO RIVER. Jest to jeden z elementów współpracy pomiędzy Wydziałem a wiodącym twórcą oprogramowania służącego modelowaniu świata wody uwzględniającego hydraulikę, hydrologię, jakość wody, transport rumowiska, a także zarządzanie zasobami wodnymi w zlewni, które reprezentuje szeroka gama produktów z rodziny MIKE.
Warsztaty obejmowały zagadnienia związane z przygotowywaniem danych geodezyjnych do modelu, wprowadzeniem warunków brzegowych, metod prowadzenia symulacji, wprowadzaniem obiektów mostowych i hydrotechnicznych do modelu, kalibracji, weryfikacji i wizualizacji wyników końcowych. Były także okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z modelowaniem przepływu wody w ciekach.
Każdy z uczestników warsztatów otrzymał od firmy DHI certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579