Zaproszenie na referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
mgr inż. Aleksandra Wdowczyk, godz. 10.15.
„Analiza wpływu toksyczności odcieków składowiskowych na skuteczność biologicznego oczyszczania”.
Opiekun pracy – dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

mgr inż. Paweł Tomczyk, godz. 11.30.
„Badania zmian jakości wód wywołanych energetycznym wykorzystaniem rzek”
Opiekun pracy – dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579