Warsztaty projektowe z użyciem profesjonalnego modelu hydraulicznego
26 lutego 2019 dr inż. Magdalena Domańska z Instytutu Inżynierii Środowiska uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Oventrop, którego celem było przedstawienie sposobów równoważenia hydraulicznego instalacji HAVAC. Na szkoleniu dedykowanym dla projektantów omówiono zasady doboru zaworów regulujących i równoważących oraz regulatorów różnicy ciśnień (Fot. 1).


Fot. 1. Zastosowanie armatury regulacyjnej w budynku (materiały szkoleniowe firmy Oventrop)

Na profesjonalnym modelu hydraulicznym przedstawiono wpływ regulacji zaworów na działanie instalacji (Fot. 2). Wskazano również na najczęściej pojawiające się błędy projektowe i ich konsekwencje eksploatacyjne.


Fot. 2. Profesjonalny model hydrauliczny w siedzibie firmy Oventrop.

W drugiej części szkolenia odbyła się prezentacja nowej wersji oprogramowania do projektowania instalacji wewnętrznych Audytor SET 7.1, którą poprowadził twórca tego programu Pan Piotr Wereszczyński (Fot. 3). Program Audytor został z powodzeniem wdrożony dwa lata temu na naszym Wydziale w ramach przedmiotu Instalacje sanitarne (Fot. 4).


Fot. 3. Pani Magdalena Domańska i Pan Piotr Wereszczyński (firma Sankom)


Fot. 4. Fragment instalacji wykonany w programie Audytor SET firmy Sankom

Dzięki współpracy z przedstawicielami przemysłu oraz przychylności władz Naszej Uczelni, już wkrótce na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji powstanie podobny model hydrauliczny dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska.

Autorką zdjęć jest Pani Magdalena Domańska.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579