Praca magisterska Naszego Doktoranta dotycząca zrównoważonego rozwoju nagrodzona
Mgr inż. Paweł Tomczyk, absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w 2018 roku został laureatem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki. Nagrodzona praca magisterska nosiła tytuł „Ocena wpływu użytkowania przepływowych elektrowni wodnych we Wrocławiu na wybrane elementy środowiska” i została napisana pod opieką dr. hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw. UPWr. Zwycięzca oraz promotor otrzymali od Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych list gratulacyjny, w którym Organizatorzy pogratulowali zdobycia pierwszego miejsca, a także życzyli dalszych sukcesów.

Laureat w nagrodę otrzymał nagrodę pieniężną, a także możliwość publikacji w renomowanym czasopiśmie z zakresu zrównoważonego rozwoju, tj. w czasopiśmie „Ekonomia i Środowisko” („Environmental and Economics”). Czasopismo ma długą tradycję – jest wydawane od 26 lat przez Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, redaktorem naczelnym jest Pani Profesor Elżbieta Broniewicz. Czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuł na temat pracy magisterskiej będzie indeksowany w kilku bazach, m.in. Agro, EHIR PLUS, BazTech.

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579