Zaproszenie na referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego pt. Wpływ obciążenia glebą na zdolności retencyjne superabsorbentów wygłosi doktorant mgr inż. Jakub Misiewicz. Opiekunem pracy jest pan dr hab. Krzysztof Lejcuś.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579