Szkoła Hydrauliki Gdańsk 2018
Celem konferencji była prezentacja aktualnych wyników prac badawczych z zakresu hydrauliki, mechaniki płynów i przewodów oraz tematyki związanej z zagospodarowaniem wód w aglomeracjach miejskich w Polsce. Tematyka OSH2018:
  • hydraulika kanałów otwartych, przewodów ciśnieniowych, zbiorników retencyjnych i obiektów hydrotechnicznych,
  • zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miejskich w świetle zmian klimatycznych, przykłady stosowanych rozwiązań technicznych i nietechnicznych zwiększania retencji obszarów miejskich, monitoring i zarządzanie wodami powodziowymi,
  • mała retencja,
  • wpływ zbiorników retencyjnych na transformację fali powodziowej, transformacja fali w kaskadzie zbiorników wielozadaniowych oraz w zbiornikach suchych,
  • zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu hydrodynamiki rzeki,
  • erozja i transport rumowiska, zamulanie zbiorników retencyjnych, hydromorfologia rzek, eko-hydraulika (https://osh.urk.edu.pl/)
Nasi przedstawiciele zaprezentowali następujące referaty: „Modelowanie przepływu wody przez przepławkę zabudowana w urządzeniach zrzutowych suchego zbiornika retencyjnego”, „Porównanie hydrauliczne modeli 1D oraz 2D w kanałach z roślinnością nadbrzeżną” oraz „Modyfikacja metody hydraulicznego obliczania ramp z głazami”.

Uczestnicy Szkoły Hydrauliki

mgr inż. Maciej Gruszczyński prezentuje wyniki swoich badań
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579