Wizyta prof. Samuela Gazita z ORT Braude College
Plan wizyty w dniu 11 kwietnia 2018 r. obejmował zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną Instytutu Inżynierii Środowiska. W Laboratorium Wodnym Gościa przyjęli dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Tomasz Tymiński, dr inż. Robert Głowski i dr inż. Robert Kasperek. Zaprezentowano tematykę zagadnień stanowiących obszar działalności Laboratorium Wodnego, w szczególności modelowanie przepływów wód w korytach otwartych, hydraulikę urządzeń piętrzących i zrzutowych ze zbiorników wodnych, filtrację wody w gruncie i glebie oraz zamulanie zbiorników. Natomiast w Laboratorium Badań Gruntów Pana profesora przyjęli dr inż. Jolanta Dąbrowska i dr hab. Krzysztof Lejcuś. W spotkaniu udział wzięła także dr inż. Katarzyna Kopańczyk z Działu Zarządzania Wiedzą i Programów Międzynarodowych Naszej Uczelni.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579