Zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska
W pierwszej części zebrania Pani dr inż. Justyna Kubicz z Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami wygłosiła referat pt. „Reakcja wód podziemnych na krótko i długookresową suszę meteorologiczną”. Natomiast w drugiej części spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach dotyczących działalności Naszego Instytutu.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579