Mocna reprezentacja Naszego Instytutu na obchodach Światowego Dnia Wody
W obchodach wzięło udział liczne grono młodzieży szkolnej i opiekunów. Młodzi ludzie uczestniczyli w wykładach, seminariach i warsztatach.

W uroczystość zostali licznie zaangażowani pracownicy i doktoranci Instytutu Inżynierii Środowiska:
  • dr inż. Magdalena Domańska, dr inż. Robert Głowski, dr inż. Robert Kasperek, dr inż. Paweł Lochyński, dr inż. Radosław Stodolak, Sławomir Nowak, mgr inż. Aleksandra Bawiec, mgr inż. Sylwia Charazińska, mgr inż. Piotr Dragański, mgr inż. Tomasz Garbowski, mgr inż. Maciej Gruszczyński, mgr inż. Michał Śpitalniak, mgr. inż. Kamila Hamal. Ponadto wykład inauguracyjny wygłosił doktorant Instytutu mgr inż. Krzysztof Wojarnik, projektant z wieloletnią praktyką w zakresie gospodarki wodnej.

Ponadto podczas Światowego Dnia Wody stanowisko wystawiło Studenckie Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników, a w organizację Święta zaangażowało się wielu studentów.

Informacje na temat wydarzenia zamieszczono na stronie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla wszystkich.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579