Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Grussa z Naszego Instytutu
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Grussa pt. „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi w zlewniach na obszarze gminy”.

Obrona pracy odbędzie się 14.03.2018 roku o godz. 10.15 w sali Rad Wydziałów, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Promotor:
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Mosiej – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579