Referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów Instytutu Inżynierii Środowiska na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:15, w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

W trakcie zebrania mgr inż. Krzysztof Wojarnik wygłosi referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego pt. Metodyka określania współczynnika spływu powierzchniowego w odkrywkowym wyrobisku górniczym.

Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

Serdecznie zapraszamy.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579