Uroczyste podziękowanie za pracę mgr Oldze Szarskiej
Organizatorem Seminarium był Instytut Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

Po przywitaniu Jubilatki oraz przybyłych gości przez dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw., sylwetkę mgr Olgi Szarskiej przedstawiła prof. dr hab. Alicja Czamara. Była to bardzo wzruszająca, serdeczna i ciepła prezentacja. Mogliśmy prześledzić całą karierę zawodową Pani Olgi, jak również dowiedzieć się o jej zainteresowaniach i pasjach, o których większość z nas wcześniej nie słyszała.

Po gratulacjach i wręczeniu kwiatów przez Dziekana, Dyrektora Instytutu oraz koleżanki i kolegów Pani mgr Olga Szarska z nutą ogromnego wzruszenia, podziękowała wszystkim zebranym za zorganizowanie uroczystości oraz za długoletnią, miłą i sympatyczną współpracę.

Pani Oli życzymy zdrowia, rozwijania swoich zainteresowań oraz realizacji marzeń.

„DZIĘKUJEMY CI OLU ZA WSZYSTKO, ZA OBECNOŚĆ WŚRÓD NAS”

Podziękowania
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579