Wyjazd terenowy Studentów kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna na zbiornik Jeziorsko
W programie wyjazdu studenci zwiedzili także Geotermię Poddębice. Podczas wyjazdu mieli okazję zapoznania się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodnej tych obiektów. Zbiornik zaporowy Jeziorsko jest jednym z największych zbiorników retencyjnych w Polsce. Powstał on w 1986 roku. Jego projektantem był wybitny hydrotechnik Józef Głuszak. Długość zapory wynosi 2,73 km, a jej maksymalna wysokość to 12 metrów. W jazie przelewowo-spustowym znajdują się 3 przęsła klapowe, każde o wymiarach 12 × 4,8 m. Pracownik RZGW przybliżył studentom temat historii zbiornika, a także istotę systemu ostrzegania przed ewentualnym zagrożeniem wynikającym z wysokich stanów wody. Oprócz tego studenci mieli możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej „Jeziorsko”. Mogli zobaczyć, jak wygląda od wewnątrz praca elektrowni, a także zapoznać się ze zjawiskiem kawitacji. Elektrownia wodna wyposażona jest w turbinę Kaplana, a jej maksymalna moc wynosi 4,0 MW.


Podczas podróży studenci odwiedzili także kościółek w Siedlątkowie, który jest najmniejszą parafią w Polsce. Proboszcz parafii bardzo ciekawie przybliżył historię powstania obwałowań otaczających świątynię. Podczas wizyty w Geotermii Poddębice Pani prezes Anna Karska przybliżyła historię odwiertu wody termalnej w Poddębicach. Z odwiertu w Poddębicach, który znajduje się na głębokości 2101 m, wypływa woda o temperaturze 71°C pod własnym ciśnieniem z wydajnością 116,5 m3/godzinę. Wykonanie odwiertu trwało prawie 4 miesiące. Od 2012 roku woda z odwiertu trafia wodociągiem do pobliskiego szpitala, a także przesyłana jest ciepłociągami geotermalnymi do bloków mieszkalnych. W sezonie letnim używana jest w otwartych basenach termalnych. Studenci wrócili bardzo zadowoleni ze zdobytej wiedzy i wszyscy stwierdzili, że nie mogą już doczekać się kolejnego wyjazdu.


Studenci składają specjalne podziękowania dla: Pana Bronisława Moja z RZGW Poznań, Pani prezes Geotermii Poddębice Annie Karskiej, Pana Marka Fraszczyńskiego z elektrowni „Jeziorsko” oraz dla taty jednej ze studentek naszej uczelni Pana Krzysztofa Majdy.

Wycieczkę zorganizowali: Kinga Majda i Mateusz Nieśwież, pod opieką Pana mgr inż. Macieja Gruszczyńskiego.

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579