Wizyta Wojewody Opolskiego i Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w Instytucie Inżynierii Środowiska
Rozmowy dotyczyły potencjału naukowo-badawczego Instytutu Inżynierii Środowiska w zakresie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W spotkaniu ze strony Instytutu Inżynierii Środowiska udział wzięli: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, dr inż. Robert Kasperek – Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska oraz dr inż. Robert Głowski – Kierownik Laboratorium Wodnego.Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579