Udział dr inż. Wiesława Fiałkiewicza w Interreg CENTRAL EUROPE Conference w Czechach
W pierwszej części odbyły się prezentacje przygotowane przez organizatorów i zaproszonych ekspertów, w których omówiono: sposoby finansowania, cele szczegółowe i wyzwania dla projektów składanych w trzecim konkursie programu Interreg CENTRAL EUROPE.
Druga część poświęcona była indywidualnej prezentacji zgłaszanych projektów przez uczestników konferencji oraz wspólna dyskusja z ekspertami.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579