Konferencja w sprawie wielopłaszczyznowego wykorzystania rzeki Odry u Marszałka Województwa dolnośląskiego
Tematem spotkania było wielopłaszczyznowe wykorzystanie rzeki Odry. Przedstawiane przez poszczególne samorządy województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego tematy dotyczyły zabezpieczeń przeciwpowodziowych, inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową, inwestycji w turystykę na Odrzańskiej Drodze Wodnej, jakości wody rzeki Odry.

W spotkaniu udział wzięli Pan Przemysław Daca – Z-ca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pan Przemysław Żukowski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ.
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579