Dr inż. Jolanta Dąbrowska z Naszego Instytutu uczestniczyła w II Forum Inteligentnego Rozwoju
Nagrodzony w tamtym roku nagrodą główną Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był współorganizatorem drugiej edycji Forum. Forum Inteligentnego Rozwoju to płaszczyzna styku trzech kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji: biznesu, samorządu i nauki. W trakcie Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 wręczono nagrody w następujących kategoriach: innowacyjna firma, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia wyższa, jednostka naukowa i fundacja. Organizatorzy wręczyli również nagrody specjalne w kategoriach: Człowiek roku i Instytucja roku oraz Nagrodę Główną Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017.

Podczas uroczystości Pani dr inż. Jolanta Dąbrowska wygłosiła referat pt. Hydrobox – innowacyjna technologia ograniczająca zużycie wody w rolnictwie (we współautorstwie z dr Krzysztofem Lejcusiem). Referat został zakwalifikowany do sesji: Innowacyjne rolnictwo organiczne i precyzyjne.

Tematy wszystkich referatów w sesji:
  • What does Organic Farming 4.0 Mean?
  • Biowęgiel jako innowacyjny produkt w rolnictwie i ochronie środowiska.
  • Hydrobox – innowacyjna technologia ograniczająca zużycie wody w rolnictwie.
  • Soybean – a plant of the future?
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu inżynierii rolniczej i procesowej w produkcji żywności.
  • Inteligentne nawozy – nowoczesna chemia dla nowoczesnego rolnictwa.

Dr inż. Jolanta Dąbrowska podczas wygłaszania referatu (fot. Izabela Kozłowska)

Dr inż. Jolanta Dąbrowska podczas dyskusji (fot. Izabela Kozłowska)
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579