Spotkanie nowych władz Instytutu z pracownikami
Dyrektor dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. przedstawił nową strukturę organizacyjną Instytutu. Zaprezentował zadania dyrektora i jego zastępców oraz kierowników zakładów. Omówione zostały: stan zatrudnienia, komisje instytutu, działalność sekretariatu a także przepisy dotyczące nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akdemickimi. Prof. Mirosław Wiatkowski zaprezentował plany funkcjonowania Instytutu. W końcowej części spotkania głos zabrali zastępcy dyrektora: dr inż. Robert Kasperek i prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, którzy wyartykułowali zakres działań na rzecz Instytutu. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja i omówione zostały bieżące sprawy. Ustalono kolejne, cykliczne spotkania Instytutu Inżynierii Środowiska.

 

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579