dr. hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Prof. Mirosław Wiatkowski jest absolwentem kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 1998 roku rozpoczął studia doktoranckie na macierzystym Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Pracował także w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział we Wrocławiu oraz w Uniwersytecie Opolskim. W czasie nauki i pracy naukowo-badawczej odbył wiele praktyk i staży w kraju oraz za granicą, m.in. Uniwersytet w Rostoku, Uniwersytet Techniczny w Cottbus i w Dreźnie. Jest autorem 140 prac z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, gospodarki wodnej i hydrologii.

 

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579