Pomyślne zakończenie projektu unijnego Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP)
W dniach 20-21 listopada 2014 roku odbyły się w Debreczynie, na Węgrzech spotkania podsumowujące realizację kończącego się projektu unijnego Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP). W pierwszym dniu obrad została zorganizowana międzynarodowa konferencja, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród nich byli przedstawicieli partnerów projektu z Uniwersytetu w Padwie, urzędu miasta Vicenza oraz fundacji Fondazione Giacomo Rumor (Włochy), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz MPWiK we Wrocławiu, Uniwersytetu w Innsbrucku oraz firmy alpS (Austria), IHK- Izby Przemysłowo-Handlowej Norymbergii dla Środkowej Frankonii (Niemcy). Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w spotkaniu uczestniczył kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Czaban, kierownik naukowy projektu dr inż. Wiesław Fiałkiewicz oraz wykonawca dr inż. Ewa Burszta-Adamiak.
Zebrani naukowcy, zewnętrzni eksperci oraz decydenci podzielili się doświadczeniami dotyczącymi nowatorskiego podejścia do gospodarki wodnej metodologii śladu wodnego, przedstawiając wyniki projektu i swoje poglądy dotyczące zastosowania Water Footprint w praktyce. Wystąpienia partnerów projektu zostały uzupełnione prezentacją przedstawiciela z Water Footprint Network, prezentacjami dotyczącymi wyzwań gospodarki wodnej Węgier oraz omówieniem zadań przewidzianych w ramach Programu dla Europy Środkowej w nowej perspektywie finansowania 2014-2020. Konferencja została podsumowana panelem dyskusyjnym, który koncentrował się na kluczowych wnioskach wynikających z realizacji projektu oraz możliwości wykorzystania wyników w krajach UE i na świecie.
Drugi dzień spotkania był poświęcony weryfikacji poprawności wykonywanych zadań (zgodnie z harmonogramem oraz zaplanowanym budżetem) przez poszczególnych partnerów projektu. Bardzo wysoko oceniono zaangażowanie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w realicję projektu. Omówiono formy upowszechniania informacji o zrealizowanym projekcie, ustalono zakres prac finalizujących projekt a także dyskutowano o planach na przyszłość w ramach podjętej już współpracy z partnerami z Włoch, Węgier, Austrii, Niemiec oraz Polski.
Więcej informacji o projekcie oraz zrealizowanych zadaniach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.urban-wftp.eu/en/

* * *
Projekt unijny pt. Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP) był projektem realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspólnie z 9 organizacjami z 5 krajów Europy Środkowej (Włochy, Niemcy, Austria, Węgry, Polska). Liderem Projektu był włoski Uniwersytet w Padwie, a Polskę oprócz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu reprezentowało MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 r. i trwał do listopada 2014 r. Głównym celem Projektu było zastosowanie na terenach zurbanizowanych podejścia Śladu Wodnego, narzędzia służącego do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania zasobami wodnymi. W ramach projektu, po dopracowaniu metodyki badań, koncepcja śladu wodnego (ang. Water Footprint) została zastosowana na terenie trzech laboratoriów (w projekcie nazywanych Water Footprint Labs) w trzech miastach: Vicenza (Włochy), Innsbruck (Austria) i Wrocław (Polska). Pomimo stosowania w tych trzech laboratoriach tych samych metod, zostały opracowane i zastosowane różne wersje modeli w celu rozwiązania odmiennych problemów gospodarki wodnej, charakterystycznych dla danego miasta. Przy tej okazji została wykazana przydatność tej metody w analizowaniu różnych problemów środowiskowych związanych z wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi.

dr inż. Wiesław Fiałkiewicz biorący udział w rozmowach w trakcie panelu dyskusyjnego
(fot. Ewa Burszta-Adamiak)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban oraz dr inż. Wiesław Fiałkiewicz wraz z partnerami projektu z Niemiec
(fot. Ewa Burszta-Adamiak)
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579